Ortsfamilienbuch Kirchspiel Apensen


+--Jacob Meyer (30 MAR 1878-)
Arthur Meyer (26 SEP 1901-29 MAR 1902)
|    +--Peter Andres Falten (24 JUL 1768-BEF 1826)
|   +--Christian Falten (28 SEP 1809-21 JUN 1871)
|   | +--Marie Glüsen (12 AUG 1771-31 MAY 1826)
| +--Hein Falten (23 JUL 1843-28 JUL 1920)
| | | +--Claus Steffens (ERR OKT 1764-28 JUL 1838)
| | +--Anna Steffens (16 SEP 1807-)
| |   +--Margaretha Hauschildt (ABT 1770-6 JUL 1842)
+--Margaretha Falten (30 APR 1877-)
  |   +--Hans Gerken (ERR MAI 1761-1 AUG 1841)
  | +--Hans Gerkens (28 DEC 1806-22 FEB 1886)
  | | |    +--Lütke Merkens (EST 1660-25 JUL 1726)
  | | |   +--Johann Merkens (ERR APR 1696-14 DEC 1770)
  | | |   | +--Anna (Mertens) (ERR 1676-6 DEC 1743)
  | | | +--Dierk (Mertens) Merkens (ERR 1727-16 FEB 1783)
  | | | | |   +--Hans Holsten (ERR 1643-ABT 1691)
  | | | | | +--Dierck Holsten (ERR 1669-BET 1727 AND 1740)
  | | | | | | +--Margaretha (Holsten) (EST 1645-AUG 1725)
  | | | | +--Alheit Holsten (ERR MAI 1700-22 OCT 1772)
  | | | |   +--NN NN (EST 1670-EST 1707)
  | | +--Alheit Merkens (2 DEC 1768-2 JUL 1849)
  | |   | +--Joachim Dammann (ERR 1712-11 JAN 1779)
  | |   +--Maria Dammann (CAL 1735-19 JAN 1809)
  | |    +--Becke NN (ERR 1714-14 AUG 1776)
  +--Adelheid Gerken (12 MAR 1843-21 MAR 1939)
   |       +--Tambke Hinrichs (ERR 1636-)
   |      +--Jochim Hinrichs (ERR 1668-BEF 1716)
   |      | +--Adelheit NN (EST 1640-)
   |    +--Peter Hinrichs (ERR 1711-MAR 1768)
   |    | +--NN NN (EST 1680-BEF 1740)
   |   +--Caspar Hinrichs (6 JUL 1755-17 APR 1789)
   |   | | +--Caspar Hansen (28 NOV 1686-9 APR 1761)
   |   | +--Margaretha Hansen (24 DEC 1719-)
   |   |   | +--Elmer Sievers (ERR 1664-2 FEB 1714)
   |   |   +--Anna Sievers (SEP 1688-13 FEB 1722)
   |   |    +--Margareth Viets (ABT 1665-27 MAR 1715)
   | +--Hinrich Hinrichs (24 DEC 1784-3 NOV 1849)
   | | |      +--Baltzer Prigge (EST 1622-BET 1675 AND 1677)
   | | |    +--Hinrich Prigge (ERR 1651-AFT 1707)
   | | |    | +--Mutter Prigge (EST 1625-AFT 1677)
   | | |   +--Peter Prigge (ERR 1685-22 FEB 1757)
   | | |   | +--NN NN 
   | | | +--Daniel Hinrich Prigge (ERR 04.04.1721-18 JAN 1793)
   | | | | | +--Carsten Holsten (ERR 1647-2 NOV 1723)
   | | | | +--Mette Holsten (ERR 1691-23 DEC 1761)
   | | | |   +--Ließbeth NN (ERR 1651-3 OCT 1719)
   | | +--Mette Prigge (FEB 1750-20 JUN 1803)
   | |   |    +--Johann Böschen (EST 1633-BEF 1682)
   | |   |   +--Hein Böschen (CAL 1661-16 JUL 1741)
   | |   |   | +--Gesche (Böschen) (ERR 1635-10 JUN 1715)
   | |   | +--Johann Böschen (ERR 1691-3 APR 1743)
   | |   +--Engel Böschen (OCT 1724-24 APR 1780)
   | |    +--Gerdruth Anna NN (CAL 1690-1 OCT 1742)
   +--Metta Hinrichs (3 MAR 1807-11 JAN 1889)
     |    +--Philipp Jonas Bartels (ERR 1685-11 MAR 1741)
     |   +--Tönjes Bartels (JUN 1718-22 JAN 1756)
     |   | +--Magdalena NN (ERR 1682-20 SEP 1757)
     | +--Jonas Bartels (24 APR 1746-5 AUG 1809)
     | | +--Adelheid Detjen (ERR 1715-17 DEC 1795)
     +--Maria Bartels (16 JUL 1785-21 MAY 1863)
      |    +--Dierk Merkens (CAL 1656-BEF 1715)
      |   +--Stoffer Merckens (ERR 1690-AFT 1746)
      | +--Dierk Merkens (ERR 1712-3 JUN 1770)
      | | +--Maria (Mertens) (EST 1690-)
      +--Margrethe (Mertens) Merkens (21 JUN 1750-)
        +--Margarethe (Mertens) (ERR 1718-12 MAY 1759)

HOME | EMAIL | SURNAMES |

Nachfragen, Korrekturen oder Ergnzungen an: Heinz.Rehfinger@t-online.de

Page built by Gedpage Version 2.21 ©2009 on 01 April 2021